Şükür Kurbanı

Bir kul olarak Allah’ın bize bahşettiği maddi ve manevi nimetler için sürekli şükür halindeyiz. Namaz O’na bir şükür, Oruç O’na bir şükür, kurban kesmek O’na bir şükürdür. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de de Rabbimiz bizden şükretmemizi istiyor ve şükredenleri mükâfatlandıracağını bildiriyor. Biz de şükrümüzün bir ifadesi olarak O’nun rızasını kazanmak, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin de etinden istifade etmesi için kurban kesebilir, şükrümüzü yoksullarla paylaşabiliriz. İşte herhangi bir vesileyle Allah’a şükretmek için kesilen bu kurbana şükür kurbanı denir. İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) bağışladığınız kurbanı mazlum coğrafyalarda keserek, yoksul Müslüman kardeşlerimize ilk elden teslim ediyor. Onların da mutfağında et pişiyor, kalpten kalbe paylaşmanın köprüsü kuruluyor.

Şükür Kurbanı Nasıl Kesilir?

Bağışladığınız küçükbaş ya da büyükbaş hisse şükür kurbanı yurtdışında hizmet verilen ülkelerde kesilmektedir. Bazı ülke ve bölgelerde kurban etine ciddi oranda ihtiyaç duyulmaktadır. İşte bu duruma göre hareket edilerek kurbanınız itina ile seçilip, veteriner kontrolünün ardından İslami usul ve kaideler gözetilerek kesilir. Dağıtım için parçalara ayrılan kurbanlık et, aracı kurum olmadan ilk elden yoksullara ulaştırılır.

Şükür Kurbanı Ne Zaman Kesilir?

Allah-u Teâla’ya kalben yakınlaşmamız, verdiği sayısız maddi ve manevi nimetler için teşekkür ifademizden biri de şükür kurbanıdır. Üzerimizdeki nimeti tamamlayan O’dur ve biz O’nun rızası için kurban keseriz. Bu vesileyle şükür kurbanını dilediğiniz zaman kesebilirsiniz. Elbette ki maddi olarak da uygunsak kesmek ve mazlum coğrafyalardaki yoksul kardeşlerimize ulaştırmak sizi ve onları mutlu edecektir. Ayrıca şükür kurbanı, temettu veya kıran haccı yapan kişilerin, aynı mevsimde hac ve umreyi beraberce yaptıkları için Harem bölgesinde kestikleri kurbandır.

Şükür Kurbanı Kesen Yiyebilir mi?

Evet yiyebilir. Şükür kurbanının etinden kendiniz yiyebildiğiniz gibi muhtaç kimselere de dağıtabilirsiniz. Eğer ‘Ben kurbanımı yurtdışına bağışlamak istiyorum’ diyorsanız İDDEF’i vekil tayin ederek şükür kurbanınızı eti bayramdan bayrama gören Afrika ve Asya’daki kardeşlerimize ulaştırabilirsiniz.

Şükür Kurbanı Etini Kimler Yiyebilir?

Şükür kurbanını eğer kendimiz kesiyorsak etinden yiyebildiğimiz gibi usûl ve fürû’a yani üstsoy ve alt soy şeklinde ifade ettiğimiz anne, baba, dede ve nineler çocukları ve torunlarına da şükür kurbanından yedirebiliriz. Kurban etinden ihtiyaç sahibi akraba, komşu ve kimselere dağıtabiliriz.